307
29 марта
ДисциплинаПреподавательАудитория
1МДК.03.01 Тех. исслед. деят.Гришина С.С.МЧМ-19
2МДК.03.01 Тех. исслед. деят.Гришина С.С.МЧМ-19
30 марта
ДисциплинаПреподавательАудитория
1МДК.01.03 УТППСФиЛВЭГришина С.С.МЧМ-19
2МДК.01.03 УТППСФиЛВЭГришина С.С.МЧМ-21
3МДК.03.01 Тех. исслед. деят.Гришина С.С.МЧМ-20
4МДК.04.01. ОДПСУВОСГришина С.С.МЧМ-20
5Средства и методы измеренияГришина С.С.УК-21
31 марта
ДисциплинаПреподавательАудитория
3МДК.01.03 УТППСФиЛВЭГришина С.С.МЧМ-20
4МДК.03.01 Тех. исслед. деят.Гришина С.С.МЧМ-20
1 апреля
ДисциплинаПреподавательАудитория