308/2
5 марта
ДисциплинаПреподавательАудитория
1МДК.03.02 РОиККРПМНиТОСиСАНекрасова Е.В.ОСА-20-1
2МДК.03.01. ПМТОРпМНиТОСиСАНекрасова Е.В.ОСА-21-1
3МДК.03.01. ПМТОРпМНиТОСиСАНекрасова Е.В.ОСА-21-2
4МДК.03.02 РОиККРПМНиТОСиСАНекрасова Е.В.ОСА-20-2
6 марта
ДисциплинаПреподавательАудитория
1МДК.03.01. ПМТОРпМНиТОСиСАНекрасова Е.В.ОСА-21-2
2МДК.03.02 РОиККРПМНиТОСиСАНекрасова Е.В.ОСА-20-1
4МДК.03.02 РОиККРПМНиТОСиСАНекрасова Е.В.ОСА-20-1
7 марта
ДисциплинаПреподавательАудитория
8 марта
ДисциплинаПреподавательАудитория
2СтатистикаНекрасова Е.В.Э-22
3МДК.03.01. ПМТОРпМНиТОСиСАНекрасова Е.В.ОСА-21-2
4МДК.03.01. ПМТОРпМНиТОСиСАНекрасова Е.В.ОСА-21-1